Școala Doctorală

Comunicare, Relații Publice și Publicitate

- COORDONATORI -

Domeniul Științe ale Comunicării

Prof. Univ. Dr. Habil. DELIA BALABAN

Delia Cristina Balaban (căsătorită BĂLAȘ) a absolvit în anul 2003 doctoratul la Europa Universität Viadrina, Frankfurt/Oder, Germania, cu o lucrare despre televiziunile din România. A realizat mai multe stagii de cercetare postdoctorală la Ludwig Maximilians Universität în München, Germania. Este cadru didactic asociat la Universitatea de Științe Aplicate din Mittweida unde predă cursuri de Introducere în științele comunicării din anul 2006. Din anul 2008 este cadrul didactic asociat la Universitatea de Științe Aplicate din Hanovra, Germania, fiind titularul cursurilor de Introducere în cercetarea media, Comunicare media și respectiv Sistreme media ale statelor UE. Este coordonatorul programului de licență în PUBLICITATE și a programelor de master PUBLICITATE (zi și FR) și respectiv PUBLICITATE ȘI RELAȚII PUBLICE (limba germană) ale FSPAC. A inițiat și coordonează Festivalul Studențesc de Publicitate. În anul 2014 și-a susținut lucrarea de abilitare și a devenit conducător de doctorat în domeniul „Științele Comunicării”.

Prof. Univ. Dr. Habil. Ioan Hosu

Ioan Hosu a devenit director de departament în martie 2012. Este doctor în sociologie și beneficiar al unei burse post-doctorale în domeniul comunicării științei. Traseul său didactic și cel de cercetare se concentrează pe următoarele domenii de interes: Rolul comunicării în contexte grupale, organizaționale și comunitare; Rolul și locul comunicării în procesele de schimbare/dezvoltare, în procesele de mobilizarea resurselor în acțiuni colective (accent pe organizații și comunități); Comunicare și comunitate, comunicare și societate.

Prof. Univ. Dr. Habil. COSMIN IRIMIEȘ

Cosmin Irimieş s-a format ca specialist în relaţii publice şi comunicare atât de o parte, cât şi de alta a baricadei, experimentând pe rând activitatea de jurnalist (1996-1999), respectiv pe cea de comunicator, purtător de cuvânt sau consilier de imagine al unor instituţii publice locale, dar şi centrale. A fost şef al biroului de relaţii publice al Ministerului Educaţiei (1999-2004), ofiţer de presă al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (2004-2005), coordonator al campaniilor de comunicare şi PR în cadrul unor proiecte cu finanţare externă nerambursabilă în domeniul învăţământului preuniversitar (2005-2009) şi director de cabinet în cadrul Aparatului Propriu de Lucru al Primului Ministru (2009-2011). În paralel, în anul 2004 şi-a început cariera de cadru didactic la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, pe care o şi absolvise în anul 1999. Pasiunea pentru studiul administraţiei publice, al comunicării şi al relaţiilor publice a dus la absolvirea unor cursuri masterale şi aprofundate în domeniu, la obţinerea unor burse de cercetare guvernamentale în Franţa şi Italia, cursuri de perfecţionare în Spania şi Portugalia, precum şi la elaborarea, în anul 2007, a unei teze de doctorat în domeniu. Cosmin Irimieş este titular al unor cursuri precum Lobbying, Branding instituţional, Instituţia Purtătorului de cuvânt, Comunicare eficientă, Presa de agenţie sau Comunicare audio-video, fiind şi autor al volumelor “Principii de management al comunicării şi relaţiilor publice” (2012) şi “Basic Principles of Brand Management” (2012).

Prof. Univ. Dr. Habil. Flaviu Călin Rus

Flaviu Călin Rus este unul dintre membrii fondatori ai departamentului. În prezent, acesta ocupă și poziția de prorector pe Comunicare, PR și Relații Internaționale în Universitatea Babeș-Bolyai. Este unul dintre primii autori români relevanți în domeniul relațiilor publice, publicând la edituri de prestigiu național și internațional volume ca: Introducere în ştiinţa comunicării şi a relaţiilor publice, Evoluţia procesului de comunicare de la forma interpersonală la cea politică şi mediatică, PR Politic, Campanii si strategii de PR. Avansat vorbitor de germană, Flaviu Călin Rus a publicat și în această limbă: Darstellungsformen in den Medien (cu Veronica Câmpian), Die PR Kampagne – Plan und Struktur, Die Entwicklung des Kommunikationsprozesses von der zwischenpersönlichen bis zu der mediatischen Gestaltung.

Prof. Univ. Dr. Habil. VINCZE ORSOLYA

Hanna Orsolya Vincze a obținut titlul de doctor la Central European University, Budapesta. În 2005-2006 a beneficiat de o bursă Chevening la Universitatea Oxford. Activitatea sa didactică și de cercetare se concentrează pe analiza discursurilor publice, a limbajelor știrilor, pe pragmatica comunicării verbale și comunicarea interculturală. Este titulara cursurilor de Introducere în știința comunicării, Sistemul mass media, Comunicare interculturală, Semantica comunicării și Culturi ale comunicării. A participat în calitate de membru sau director la mai multe proiecte naționale și internaționale în domeniul analizei media, a istoriei ideilor politice, a competențelor interculturale și media literacy. Studiile sale au fost publicate în volume și reviste apărute la Brill, Leo S. Olschki Firenze, Cambridge Scholars Publishing și Routledge. Este membră a International Communication Association.

Conf. Univ. Dr. Habil. KADAR MAGOR

Kádár Magor este directorul liniei maghiare a departamentului. Tema doctoratului, susţinut în 2006 la UBB a fost planificarea şi analiza campaniilor de comunicare, abilitarea cuprinde domeniul de place branding. Cursurile susţinute sunt Branding and Identity, Branding instituțional, Comunicarea de campanii, Publicitate, Marketing politic, Planificare strategică. Activitatea didactică i-a fost recunoscută cu numeroase premii, printre care în 2009 şi titlul Profesorului Anului al Galei Premiilor în Educaţie. În educaţia non-formală activează ca trainer cu acreditare internaţională, dar şi ca formator intern la companii. Se ocupă de training-uri de comunicare şi dezvoltare organizaţională, dezvoltarea programelor şi materialelor de training, coaching, respectiv conceperea şi aplicarea campaniilor şi planurilor de branding pentru organizaţii, persoane şi oraşe. Domeniile de interes şi cercetare se leagă de planificarea strategică (organizaţii, campanii, branding de oraş), branding, structura şi funcţionarea campaniilor de comunicare, efectele instrumentelor de comunicare în cazul grupurilor de ţintă specifice. Este coordonator de proiecte de branding și consilier atât pentru companii cât și pentru orașe din România.

Conf. Univ. Dr. Habil. IOANA IANCU

Ioana Iancu este specializată în domeniile ştiinţelor politice şi publicităţii, atât în ţară cât şi în străinătate. Este doctor în Sociologie, tema tezei de doctorat fiind Fezabilitatea introducerii votului pe internet în România. Studiu de caz: Cluj-Napoca. Teza de abilitare, susţinută în anul 2016, a avut titlul From Rationality to Emotions in Media and Advertising Communication. Este coorodonatorul programului de masterat in limba engleză Advertising and Public Relations din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. Domeniile actuale de interes sunt comportamentul de consum şi procesul decizional, emoţiile în publicitate, brandingul senzorial, publicitatea inteligentă şi utilizarea noilor tehnologii în marketing. Disciplinele predate se axează pe creativitatea în publicitate, pe strategii de publicitate şi pe metodele de cercetare folosite în domeniul comunicării.

Conf. Univ. Dr. Habil. MEDA MUCUNDORFEANU

Meda Mucundorfeanu a obținut titlul de doctor în istorie în anul 2013. Pe parcursul studiilor doctorale a desfășurat un stagiu de cercetare la Ludwig-Maximilians Universität în München, Germania, unde a beneficiat de îndrumare în realizarea tezei sale de doctorat pe tema presei de limbă germană din perioada comunistă. În anul 2022 și-a susținut lucrarea de abilitare și ulterior a devenit conducător de doctorat în domeniul științelor comunicării. Teza de abilitare, susţinută în limba engleză, a avut titlul: A Decade of Research: From Trational Media to Social Media Influencer Advertising. Meda Mucundorfeanu este de asemenea cadru didactic asociat la Universitatea de Științe Aplicate din Mittweida, Germania, unde predă, din 2009, cursuri de Introducere în științele comunicării și Metode de cercetare.

În cadrul liniei germane a Departamentului de Comunicare, Relații Publice și Publicitate este titulara cursurilor de Metode de cercetare în PR și publicitate, Teorii și practici în cercetarea publicitară, Tipologia discursurilor publicitare, Branding instituțional și Promovarea actorilor politici. În anul 2015 a obținut premiul Bologna din partea ANSOR, pentru activitatea sa didactică. 

În ceea ce privește cercetarea, domeniile actuale de interes sunt: efecte media, publicitate, branding, social-media și comunicare politică online. Este membră în cadrul International Communication Association și American Academy of Advertising și participă periodic la conferințe internaționale importante, precum International Conference on Research in Advertising (ICORIA), International Communication Association (ICA) Conference, European Communication Conference (ECC) sau American Academy of Advertising (AAA) Conference. 

Domeniul Științe Politice

Prof. Univ. Dr. Habil. SANDU FRUNZĂ

Sandu Frunză este doctor în filosofie, cu specializare în filosofia culturii, a valorilor și a istoriei. Conduce doctorate în domeniul științelor politice. Domeniile sale de interes sunt: filosofia succesului, dezvoltare personală și brand personal, consiliere etică și existențială, fundamentalismul religios, comunicare politică, filosofia post-holocaust, etică relațională, deontologie și filosofie politică. Predă cursuri pe teme de filosofia comunicării, etică politică, etică în publicitate, deontologie, religie și ideologie, imaginar religios în limbajele publicitare, comunicare și biopolitică. Este autor al cărților: O antropologie mistică (1996, 2016), Iubirea şi Transcendenţa (1999), Experienţa religioasă în gîndirea lui Dumitru Stăniloae. O etică relaţională (2001, 2016), Fundamentalismul religios şi noul conflict al ideologiilor (2003 și 2015), Filosofie şi iudaism (2006), Dumnezeu şi Holocaustul la Elie Wiesel. O etică a responsabilităţii (2010), Comunicare etică şi responsabilitate socială (2011), Ethical Reconstruction of Public Space through Rethinking of the Relationship among Philosophy, Religion and Ideology (2013), Advertising constructs reality (2014), Comunicare simbolică și seducție (2014), Publicitatea și administrația publică sub presiunea eticii (2015), Între moartea politicii și moartea lui Dumnezeu (2017). Poate fi urmărit pe blogul https://frunzasandu.wordpress.com/. Este editor al Journal for the Study of Religions and Ideologies. În 2005 a primit prestigiosul Premiu al Academiei Române, iar în 2010 a primit distincția de Profesor Bologna. Este practician al consilierii filosofice, al consilerii etice și de responsabilitate socială.

Domeniul Marketing

Prof. Univ. Dr. Habil. SMARANDA COSMA

Smaranda Cosma este cadru didactic titular la cursurile de Principiile marketingului, Marketingul destinațiilor, Strategii de marketing, Marketing hotelier și International Marketing. Este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, specializarea Marketing, fiind şefa promoţiei 1999. A urmat studiile aprofundate de Strategii şi politici de marketing şi management în unitățile economice în cadrul aceleiaşi facultăţi. Este doctor în Marketing din 2004. A beneficiat de pregătiri de specialitate la universităţi din Europa şi Statele Unite ale Americii. A fost profesor invitat la HTW Chur, University of Applied Sciences, Switzerland. Smaranda Cosma și-a susținut teza de abilitare în vara anului 2014. Competenţa în cercetarea ştiinţifică este susţinută de 12 cărţi şi peste 100 de lucrări ştiinţifice. A condus şi participat în colectivele a 16 granturi de cercetare şi proiecte. Smaranda Cosma este membru în Editorial Board la Studia Negotia din 2009, membru în Scientific Board al BRAND: Broad Research in Accounting, Negotiation, and Distribution din 2010, membru în Scientific Committee la Annals of the University of Oradea. Economic Sciences, din 2012 și Associate Editor la Ecoforum, din 2014. Smaranda Cosma este conference chair a Conferinţei internaţionale Entrepreneurship in Hospitality Industry, desfăşurată la Facultatea de Business din doi în doi ani începând cu 2010. Este iniţiator şi coordonator a programului de dezvoltare profesională şi personală Zilele Ospitalităţii Clujene, dedicat studenţilor specializării AASO, ce se desfăşoară de două ori pe an și director a şcolii de vară International Hospitality Summer School.