Școala Doctorală

Comunicare, Relații Publice și Publicitate

- REGULAMENTE -

– Contract de studii – Marketing

– Contract de studii – Științe Politice RO

– Contract de studii – Științe Politice EN

– Contract de studii – Științe ale Comunicării RO

– Contract de studii – Științe ale Comunicării EN

Listă doctoranzi SD CRPP 2021-2022

– Listă doctoranzi SD CRPP 2022-2023

Lista doctoranzi SD CRPP 2023-2024

– regulament SDCRPP

– Regulamentul de finalizare a studiilor (inclusiv procedura de susţinere publică a tezei)

– Linkuri către rezumatele tezelor de doctorat care urmează a fi susţinute public, precum şi data, ora, locul unde vor fi susţinute acestea, cu cel puţin 20 de zile înaintea susţinerii.

– regulament finalizare studii SDCRPP

– regulament admitere SDCRPP

– Ghid realizare teză de doctorat

– Procedura de efectuare a verificării de similitudine

Date importante aici: https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/
 

Persoanele care doresc să se înscrie la doctorat sunt sfătuite să contacteze conducătorii de doctorat pentru a discuta în prealabl despre oportunitatea dezvoltării unor cercetări de doctorat pe anumite teme dorite de ei.