Contact

Contact

Şcoala doctorală Comunicare, relaţii publice şi publicitate include conducători din domeniul știinţe ale comunicării, ştiinţe politice și din domeniul marketingului, cu arii de cercetare în jurul temei comune a analizei comunicării. Sfera preocupărilor noastre științifice cuprinde comunicarea publică, comunicarea publicitară, comunicarea politică, comunicarea religioasă, comunicarea strategică, relaţiile publice, publicitatea și branding-ul.