Școala Doctorală

Comunicare, Relații Publice și Publicitate

- ADMITERE -

Școala Doctorală Comunicare, Relații Publice și Publicitate

Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat la UBB 2024

https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2024/02/final_avizat_Senat_Metodologia_admitere_doctorat.pdf

Calendarul admiterii

https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2024/07/ISD_calendar_probe_admitere_2024.pdf

Documente necesare înscrierii

https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2024/03/Ro_acte_inscriere_admitere.pdf