Școala Doctorală

Comunicare, Relații Publice și Publicitate

- ADMITERE -

Școala Doctorală Comunicare, Relații Publice și Publicitate

Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat la UBB 2023

https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2023/04/ISD_Senat_Metodologia_admitere_doctorat_2023.pdf

Calendarul admiterii

https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/admitere_2023/

La SDCRPP concursul de admitere în sesiunea iulie 2023 se va desfășura în data de 17.07.2023

Documente necesare înscrierii

https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/admitere_2023/