SUSȚINERE PUBLICĂ TEZĂ DE DOCTORAT

Astăzi ne-am bucurat de susținerea publică a primei teze din cadrul școlii noastre doctorale! Andreea Voina este primul nostru doctorand care a ieșit la rampă, sub privirile atente ale comisiei formate din: coordonator Prof. Univ. Dr. Sandu Frunză, Prof. Univ. Dr. Vasile Sebastian Dâncu, Prof. Univ. Dr. Delia Bălaș, Conf. Univ. Dr. Oana Băluță și Prof. Univ. Dr. Ioan Hosu. Îi dorim cu toții succes pe drumul ales!

Polygonal Shapes New Year Party Poster Template1

WORKSHOPUL ANUAL AL DOCTORANZILOR

Școala Doctorală de Comunicare, Relații Publice și Publicitate, cu sprijinul Fundației Hanss Seidel și în parteneriat cu Universitatea de Științe Aplicate Mittwelda organizează "Workshop-ul Anual al Doctoranzilor". Keynote speaker: Prof. Dr. Ludwig Hilmer. Luni, 23 Ianuarie 2017, sălile T1 și T2, începând cu ora 09:30.

Polygonal Shapes New Year Party Poster Template1