ABSOLVENȚI AI SDCRPP: ANDREEA VOINA

Titlul tezei de doctorat: Reprezentarea și discursul femeilor în politica contemporană. Studiu de caz: România și Statele Unite ale Americii

Perioada doctoratului a fost, de departe, cea mai antrenantă fază a dezvoltării mele intelectuale. Oportunitatea parcurgerii unui doctorat sub atenta coordonare a Prof. Sandu Frunză și generoasa îndrumare a Prof. Delia Bălaș și Prof. Ioan Hosu mi-a schimbat fundamental viziunea asupra cercetării. Conform experienței mele, strategia optimă în formarea unui viitor doctor constă în cultivarea apetitului pentru cunoaștere și încurajarea acestuia să exploreze toate căile posibile și (aparent) imposibile pentru a-și valorifica potențialul academic. Experiența doctoratului în cadrul acestei școli doctorale mi-a deschis oportunități de publicare, de participare la conferințe, de predare, de rafinare a ideilor alături de profesori și colegi și, nu în ultimul rând, m-a convins că nu există limite cu privire la ce poți realiza, odată ce îți propui un țel și îți concentrezi eforturile asupra îndeplinirii lui. Cel mai relevant exemplu în acest sens a fost obținerea unei burse de cercetare Fulbright, în cadrul căreia mi-am perfecționat abilitățile de cercetare și explorat sinele personal și academic.

Andreea Voina PHD

SUSȚINERE PUBLICĂ TEZĂ DE DOCTORAT

Astăzi ne-am bucurat de susținerea publică a primei teze din cadrul școlii noastre doctorale! Andreea Voina este primul nostru doctorand care a ieșit la rampă, sub privirile atente ale comisiei formate din: coordonator Prof. Univ. Dr. Sandu Frunză, Prof. Univ. Dr. Vasile Sebastian Dâncu, Prof. Univ. Dr. Delia Bălaș, Conf. Univ. Dr. Oana Băluță și Prof. Univ. Dr. Ioan Hosu. Îi dorim cu toții succes pe drumul ales!

Polygonal Shapes New Year Party Poster Template1

WORKSHOPUL ANUAL AL DOCTORANZILOR

Școala Doctorală de Comunicare, Relații Publice și Publicitate, cu sprijinul Fundației Hanss Seidel și în parteneriat cu Universitatea de Științe Aplicate Mittwelda organizează "Workshop-ul Anual al Doctoranzilor". Keynote speaker: Prof. Dr. Ludwig Hilmer. Luni, 23 Ianuarie 2017, sălile T1 și T2, începând cu ora 09:30.

Polygonal Shapes New Year Party Poster Template1