Regulamente


- regulament SDCRPP

- regulament finalizare studii SDCRPP

- regulament admitere SDCRPP

- Evidența doctoranzilor SDCRPP

Admitere


Calendarul admiterii pentru anul universitar 2018/2019

• 3-7 septembrie 2018 înscrierea candidaților care se face direct la Institutul de Studii Doctorale UBB, informații despre documentele necesare la înscriere accesați la: www.doctorat.ubbcluj.ro

• 10-18 septembrie 2018 desfășurarea probelor de concurs (proba scrisă și prezentarea proiectului)

• 19-21 septembrie depunerea și rezolvarea eventualelor contestații

• 24-26 septembrie 2018 confirmarea ocupării locurilor

• 1 octombrie 2018 înmatricularea candidaților admiși

Cu începere din anul universitar 2018/2019 taxa de școlarizare este de 8000 de lei pe an (se poate plăti și în rate), iar taxa de susținere este de 5000 de lei.

Admiterea consta în 2 probe:

• Prima probă scrisă cu durata de 120 minute în funcție de bibliografia aferentă fiecărui coordonator

• A doua probă constă în prezentarea unui proiect de cercetare în fața comisiei de admitere

Proiectul de cercetare trebuie să conțină următoarele elemente: încadrarea teoretică a temei, o scrută prezentare a cadrului teoretic, obiective ale cercetării, posibile întrebări de cercetare, o propunere de metodologie și bibliografia.

Persoanele care doresc să se înscrie la doctorat sunt sfătuite să contacteze conducătorii de doctorat pentru a discuta în prealabl despre oportunitatea dezvoltării unor cercetări de doctorat pe anumite teme dorite de ei.